Rummy

Karetní hra Rummy, Gin Rummy a 500 Rummy

500 Rummy

Karetní hra 500 Rummy (taktéž známá pod jménem Persian Rummy, Pinochle Rummy, 500 Rum) je velice populární Rummy varianta. Hlavní rozdíl oproti klasické variantě Rummy je ten, že dva hráči si na začátku hry líznou 13 karet a v průběhu hry si můžou líznout víc karet než jen vrchní kartu z odhazovacího balíčku.

Podle nejrozšířenějších pravidel 500 Rummy, body se připočítávají za karty, které jsou sloučeny v kombinacích a odečítány za  karty, které nejsou v žádné kombinaci (tzv. „deadwood“, „mrtvé dřevo“).

Balíček

Rummy 500 se hraje se standardním balíčkem karet o 54 listech (52 hracích karet plus 2 žolíky). Při hře 5 a víc lidí se použijou 2 balíčky karet (108 karet).

Hodnoty karet

Hodnoty karet jsou následující:

 • 10 bodů – J Q K
 • 1 bod – A
 • číselné karty mají stejnou hodnotu jako je jejich číslo
 • 15 bodů – Žolík

Kombinace karet

 • postupka (sekvence) se skládá ze třech nebo víc karet stejné barvy jedoucích za sebou ( nebo )
 • set nebo skupina se skládá ze třech nebo čtyřech karet stejné hodnoty ( )

Rozdávání

Karty rozdává díler, vždy po jedné po směru hodinových ručiček, začínajíc hráčem po levici. Takto pokračuje v rozdávání, dokud nebude mít každý hráč 7 karet anebo 13 když hrají jen 2 hráči.

 • 2 hráči – 1 balík karet – 13 karet každému hráči
 • 3 anebo 4 hráči – 1 balík karet – 7 karet každému hráči
 • 5 a víc hráčů – 2 balíky karet – 7 karet každému hráči

Zbytek karet se odloží na stůl reversem navrch a tvoří talón. Vrchní karta z talónu se odhodí do odhazovacího balíčku. Hráči se podívají do svých karet které obdrželi a utřídí si je.

Cíl hry

Zbavit se všech karet vykládáním všech povolených karetních kombinací

Hra

Lízání karty (povinné) – hráč začíná své kolo líznutím karty z talónu anebo líznutím karty z odhazovacího balíčku do své ruky bez toho, aby ji ukázal ostatním hráčům. Hráč si však nemusí líznout vrchní kartu z odhazovacího balíčku ale libovolnou ale pak si musí líznou všechny karty nad ní. Karta líznutá tímto stylem musí být ihned vyložena – buď do nové  nebo přidáním do už existující kombinace. Ostatní karty líznuté navíc můžou být přidané do hráčovi ruky nebo sloučeny v samém kole.

Vykládání (nepovinné) – karty můžou být vykládány v kombinacích tři a víc na stůl před hráčem. Alternativně, kombinace si může hráč držet takticky v ruce. Hráč může vyložit jen jednu kombinaci za své kolo.

Dokládání (nepovinné) – znamená doložení karty nebo karet už do existující vyložené kombinace na stole. Karty takto doložené musí tvořit validní kombinaci:

 • k postupce může být doložena anebo anebo dokonce
 • ke skupině může být doložena a nic víc – i když se hraje se dvěma balíky, skupina nemůže obsahovat 5 a víc karet.

Není dovoleno přesouvat karty z již vyložené kombinace do jiné. Zároveň hráč nemusí doložit kartu jenom protože může, no zároveň může doložit libovolný počet karet za kolo.

Žolíci slouží jako náhrada za libovolnou hrací kartu. Hráč, který vyloží kombinaci karet, která obsahuje žolíka, musí říct jakou kartu žolík nahrazuje.

Odhazování karty (povinné) – Pokud hráč nevyložil nebo nedoložil všechny karty ze své ruky, musí odhodit jednu kartu do odhazovacího balíčku. Hra pak pokračuje následujícím hráčem.

Konec hry

Hra pokračuje dokud má hráč v ruce karty. Hra se taktéž zastaví, pokud aktivní hráč si chce líznout kartu z talónu, ale talón už neobsahuje žádnou kartu. Když nastane jedna z těchto dvou událostí, hra skončila a spočítají se skóre: každý hráč si spočítá skóre za vyložené kombinace a odečítá body za zbývající karty na ruce („deadwood“). Když body za zbývající karty na ruce převýší body za vyložené kombinace, skóre je negativní. Když jakýkoliv hráč dosáhne skóre 500 bodů, je celkovým vítězem večera, jinak se skóre každého hráče poznačí a rozdává se znovu. V případě, že 2 hráči dosáhli 500 bodů současně, rozdává se dokud se nerozhodne.