Rummy

Karetní hra Rummy, Gin Rummy a 500 Rummy

Gin Rummy

Gin Rummy je jednou z nejpopulárnějších variant her Rummy.

Počet hráčů: 2

Balík karet

V hře je použit standardní 52 karetní balík karet (A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K).

Hodnoty karet jsou následující:

  • 10 bodů – J Q K
  • 1 bod – A
  • číselné karty mají stejnou hodnotu jako je jejich číslo

Rozdávání

Na začátku hry je náhodně zvolen hráč, který rozdává karty. Každý hráč obdrží 10 karet, rozdává se po jedné kartě. Dvacátá-první karta je pak otočena obrázkem nahoru a začíná odhazovací balíček. Ostatní karty pak tvoří balíček ze kterého hráči každé kolo můžou líznout kartu a jsou zakryté.

Cíl hry

Cílem hry Gin Rummy je sesbírat karty tak, aby tvořili skupiny nebo postupky a počet zbývajících karet byl co nejmenší.

  • postupka (sekvence) se skládá ze třech nebo víc karet stejné barvy jedoucích za sebou ( nebo )
  • set nebo skupina se skládá ze třech nebo čtyřech karet stejné hodnoty ( )

Jedna karta může patřit jenom do jedné kombinace, nemůže patřit do sekvence a zároveň do postupky a naopak.

Poznámka: v hře Gin Rummy má eso nejnižší hodnotu. To znamená, že postupka A-2-3 je povolena, zatímco Q-K-A ne.

Hra

Standardní kolo hry sestává ze dvou částí:

  • Lízání karty: nové kolo musí začít líznutím jedné karty buď z vrchu balíčku, nebo z vrchu odhazovacího balíčku. Karty v odhazovacím balíčku jsou odkryté, takže hráč dopředu vidí jakou kartu dostane. Balíček karet je samozřejmě zakrytý (hráč nevidí, jakou kartu si lízne). Když se hráč rozhodne líznout kartu z balíčku, neukazuje ji ostatním hráčům.
  • Odhození karty: vždy před koncem kola, hráč musí jednu kartu z ruky odhodit do balíčku odhozených karet. Když hráč potáhl na začátku kola kartu z odhazovacího balíčku, musí odhodit jinou kartu – líznutí karty z odhazovacího balíčku a její následovné odhození není povoleno.

V prvním kole je lízání karet mírně upraveno: za prvé, hráč, který nerozdával, se může rozhodnout, či si lízne kartu z odhazovacího balíčku. Když se tak nerozhodne, hráč který rozdával si ji může líznout. Když oba hráči odmítnou líznutí karty z odhazovacího balíčku, hráč, který nerozdával si lízne kartu z balíčku. Kdokoliv si líznul kartu, dokončí svůj tah odhozením jiné karty do odhazovacího balíčku a následuje kolo dalšího hráče.

Klepání (Knocking)

Hráč může ukončit hru, když po líznutí karty dokáže utvořit dostatečný počet kombinací z karet, které má na ruce. Ukončení hry se signalizuje odhozením jedné karty na vrch odhazovacího balíka obrázkem dolů a ukázáním všech karet na ruce všem hráčům. Karty na ruce se hráč snaží setřídit tak, aby měl co nejvíc postupek (sekvencí) nebo skupin karet se stejnou hodnotou. Karty, které nejsou částí jakékoliv kombinace se nazývají deadwood („mrtvé dřevo“) a součet hodnot všech zbývajících karet musí být 10 anebo menší. Ukončení hry tímto způsobem se nazývá „knocking“ (klepání, asi proto, že hráči klepali na stůl aby signalizovali konec hry, dnes stačí odhodit kartu na vrch odhazovacího balíčka obrázkem dolů).Ukončení hry bez zbývajících karet se nazývá „going gin“ (jde se na gin) a získává speciální bonusy.

Každý hráč, který splnil požadavek ne víc než 10 bodů za zbývající karty, může klepat v každém svém kole, i v prvním. Hráč však není nucen klepat, ale naopak se může rozhodnout pokračovat ve hře a vylepšit si skóre.

Oponent hráče, který ukončil hru klepáním, rozestře své karty před sebe, setříděné na co nejvíc postupek nebo skupin. Když hráč, který ukončil hru „nešel na gin“, může oponent využít své zbývající karty na rozšíření skupin a postupek „knockera“ – doplnit čtvrtou kartu do skupiny, nebo rozšířit postupku.

Jestli hráč „šel na gin“, oponentovi není dovoleno rozšířit jeho karty. Poznámka: „knockerovi“ není dovoleno rozšiřovat karty oponentovi.

Hra taktéž končí, když je balíček karet zredukován na dvě karty a hráč, který si líznul třetí poslední kartu skončil svůj tah odhozením karty do odhazovacího balíčku. V tomhle případě se hra ruší, není žádné skóre a rozdává hráč, který rozdával tuhle hru.

Počítání skóre

Každý hráč si spočítá hodnotu všech svých zbývajících karet. Jestli je „knockerův“ součet menší, „knocker“ získává rozdíl dvou součtů hodnot.

Jestli „knocker nešel na gin“ a součty hodnot jsou stejné nebo hodnota „knockera“ je větší, „knocker“ byl „podříznut“ (undercut). V tomto případě oponent získává rozdíl součtů hodnot plus 10 bodů.

Hráč, který „šel na gin“, získává bonus 20 bodů plus součet hodnot oponentových zbývajících karet (jestli jsou). Hráč, který „šel na gin“ nemůže být nikdy „podřezán“, ani když nemá oponent žádné zbývající karty – v tomto případě „knocker“ získává 20 bodů a oponent žádný bod.

Hra pokračuje dalším rozdáním karet, dokud jeden z hráčů nezíská kumulativní skóre 100 nebo víc. Tento hráč pak navíc získá bonus 100 bodů. Jestli oponent nezískal ani bod, tento bonus je 200 bodů namísto 100.

Navíc, hráč získává za každou vítěznou ruku takzvaný „line bonus“ nebo „box bonus“ v hodnotě 20 bodů. Tyto body se však nepočítají do hodnoty 100 bodů potřebných k vítězství.

Poté co se bonusy sečtou, hráč s menším skóre zaplatí hráčovi s větším skóre sumu proporcionální k rozdílu těchto skóre.