Rummy

Karetní hra Rummy, Gin Rummy a 500 Rummy

Rummy Pravidla

Základní pravidla pro hru Rummy.

Počet hráčů: 2 až 6

Balík karet

2 balíčky francouzských karet (108 listů, 4× žolík)

Hodnoty karet jsou následující:

  • 10 bodů – J Q K
  • 1 bod – A
  • číselné karty mají stejnou hodnotu jako je jejich číslo
  • 15 bodů – Žolík

Cíl hry

Zbavit se všech karet vykládáním všech povolených karetních kombinací

Karetní kombinace

Karetní kombinace tvoří základ hry Rummy. Je složena nejméně ze třech karet, žolík zastupuje kartu jakékoliv hodnoty. V karetní kombinaci může být maximálně polovina žolíků.

  1. postupka (sekvence) se skládá ze třech nebo víc karet stejné barvy jedoucích za sebou ( nebo )
  2. set nebo skupina se skládá ze třech nebo čtyřech karet stejné hodnoty ( )
  3. Barevná řada (fleš) – sestava karet jedné barvy. Vynášíme ji v závěru hry, kterou tím ukončíme. Zavírací karta, která se odhazuje na odhazovací balíček, může být libovolné barvy (i různé od fleše)

Pravidla hry

Každý hráč dostane na začátku hry 12 karet. Hráč, který je po levici rozdávajícího, obdrží vždy o jednu kartu navíc. Zbytek karet (talón) se odloží reversem navrch na stůl. Hráč po levici rozdávajícího zahájí hru tak, že odhodí jednu kartu podle svého výběru. Po tomto prvním odhozu pokračuje ve hře jeden hráč za druhým.

Každý hráč má dvě možnosti jak začít kolo:

  • hráč si vezme kartu z talónu (tuto kartu pak ostatní hráči nevidí)
  • hráč si vezme kartu z odhazovacího balíčku (ostatní hráči tuto kartu viděli)

Hráč kolo musí ukončit tím, že jednu kartu zahodí z ruky do odhazovacího balíčku podle vlastního výběru.

Stane-li se, že vyčerpáme při dokupování celý balíček, vezmeme odhozené karty, otočíme je reversem nahoru a lížeme z této nově utvořené hromádky.

Vykládání karet

Na začátku hry se stanoví limit pro první vynesení (obvykle 40 bodů). Hráč, který takto vynese, může v průběhu hry přikládat karty do všech na stole vyložených kombinací (včetně těch, které vynesli soupeři). Žolíka lze vyměnit za kartu kterou nahrazuje, ale musí být ihned vynesen na stůl v nové kombinaci. I když hráč vyloží na stůl některou či některé karetní kombinace, musí líznout a následně zahodit jednu kartu, dle výše uvedených pravidel.

Druhou variantou je uzavření hry z ruky. Hráč vyloží 12 karet v jedné barvě a třináctou kartu libovolné barvy zahodí na odhazovací balíček. Hra tím okamžitě končí a znamená nejvýše bodovanou hru.

Počítání skóre

Za uzavření hry si počítá hráč plus 10 bodů. Ostatní hráči sečtou bodové hodnoty karet, které jim zůstaly v ruce a tolik obdrží minusových bodů. Při uzavření z ruky obdrží protihráči dvojnásobek minusových bodů.

Hráč, který má 100 nebo víc pokutových bodů, vypadává ze hry. Poslední hráč je vítězem. Jiné varianty hry počítají s tím, že žádný hráč nevypadne, jen konečné skóre určí pořadí všech účastníků.